Projekty z fondů EU

Kreativní vouchery ve společnosti Silack s.r.o.

Kreativní vouchery ve společnosti SMĚTAL SILACK realizace s.r.o.

Rozšíření kapacity recyklačního centra Bystrovany

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt Rozšíření kapacity recyklačního centra Bystrovany. Nová technologie umožnila zpracování většího množství stavebních a demoličních odpadů s ohledem na vysoký výkon a kvalitnější zpracování odpadu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí a poskytování služeb našim zákazníkům.

Energetické úspory v procesu recyklace stavebního odpadu

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt Energetické úspory v procesu recyklace stavebního odpadu. Předmětem projektu byla je výměna
stávajícího pásového rypadla za novější, energeticky úspornější verzi.

Zavedení moderních prvků cirkulární ekonomiky ve společnosti Smětal s.r.o.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, V rámci projektu došlo k pořízení komplexu Cirkulární technologie. Tato technologie je tvořena sestavou strojů, které umožní recyklaci stavebních a demoličních odpadů s přeměnou na plnohodnotné druhotné suroviny / recyklovaná kameniva, využitelná při výrobě betonových směsí a výrobků z betonu.

Ekologický beton s nižší uhlíkovou stopou a s využitím druhotných surovin a jeho nové aplikace pro stavební konstrukce

Projekt je zaměřen na je zaměřen na realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Hlavním cílem projektu je aplikovat dosavadní zkušenosti v oblasti vývoje betonu z recyklovaného kameniva a vývoje substituentů cementu pro průmyslovou výrobu výrobků a aplikací širokého použití pro stavebnictví.