Reference

kategorie: ,

SSÚD Přerov

zahájení: květen 2021 dokončení: říjen 2021

Předmětem stavby byla demolice objektu Hradňanský ze 60.let minulého století a následné vybudování zpevněné plochy pro těžkou techniku ŘSD. Stavba zahrnovala demontáž azbestocementové střechy, sanaci kontaminovaného okolí budovy a samotnou demolici nadzemních i podzemních konstrukcí. Celkem jsme odvezli přes 3 500 tun odpadů. Následovaly HTÚ, zlepšení pláně hydraulickými pojivy, provedení odvodňovacího systému stavby včetně 300 m drenáží a šachet, zabudování 5 000 tun štěrkodrtí do 3 konstrukčních vrstev, 300 m obrubníků a terénní úpravy.


Obdobné reference