Služby Recyklace

Mezi námi nabízenými službami naleznete také recyklaci, tedy drcení a třídění stavebních odpadů, případně přírodních materiálů. Cílem recyklace je snižování nákladů našich zákazníků a eliminace ekologické zátěže. Podle požadavků zákazníka jsme schopni zpracovat stavební odpady, materiály z demolic budov, vozovek a jiných stavebních objektů na drtě a jednotlivé frakce z nich.

Tyto frakce je v mnoha případech možné znovu využít jako plnohodnotnou náhradu přírodních materiálů ve stavebnictví. Např. jako zásypový materiál, pro terénní úpravy nebo do podkladových vrstev komunikací. Využíváme kvalitní drtící a třídící linky přímo v místě vzniku stavebního odpadu, čímž vzniká značná úspora financí za dopravu a uložení odpadu na skládkách.

V případě prostorových omezení staveniště ale umíme vše řešit také v našem vlastním recyklačním centru v Bystrovanech, dopravu a vše potřebné zajišťujeme vlastní technikou.


Vybrané reference