Od bourání k nanotechnologii. Suť z bývalých opraven na Velkomoravské ještě najde využití

7. března 2022, Olomoucká drbna rubrika: Napsali o nás

Až čtyři tisíce nákladních aut by podle odhadů odborníků odvážely stavební odpad z areálu na Velkomoravské ulici v Olomouci, kde se rozběhly práce na vzniku nové městské čtvrti. Vybouraný materiál se ale aspoň částečně využije jako recyklované kamenivo při stavbě projektu, který má podle prvotních informací přijít na více než 10 miliard korun. „Vymýšlíme různé úpravy pomocí nanotechnologií a patentů, abychom stavební suť mohli vracet jako plnivo do betonové směsi,“ říká Matěj Smětal ze společnosti Smětal Silack, která bude stavby bývalého vojenského areálu celý rok demolovat.

 

Jaký je charakter demoličních prací, které provádíte v oblasti Nová Velkomoravská? Co je z vašeho pohledu zatím nejsložitější?

Většina objektů je monolitických s výztuží, co se týče svislých i vodorovných nosných konstrukcí. Vyzdívky jsou většinou z cihel, což je na demolici jednodušší. Bagry se do železobetonových konstrukcí musí zakousnout pomocí hydraulických nůžek a potom bude relativně náročné veškerý materiál zpracovat. Vybouranou hmotu zpracuje drtící linka, ale předtím z ní bude potřeba vymačkat armaturu a výztuž. Demolice není tak obtížná, na rozdíl od zpracování.

 

Výztuže je v konstrukcích asi velké množství, do objektů mohly jezdit po rampách i těžká nákladní auta do nadzemních podlaží budovy.

Ano, byly to ženijní sklady. Byla tady relativně těžká technika. Čtrnáct menších objektů šlo zbourat docela rychle, ale ty zbylé budou náročnější. Proto na to máme delší dobu, na kterou je sjednána demolice. Při bourání dochází taky k tomu, že třídíme beton a stavební suť včetně cihel tak, abychom mohli některé části potom využít.

 

K čemu konkrétně ještě můžete vybouraný materiál použít?

Beton ve formě recyklátu je poměrně dobře využitelný. Tato forma se používá do podkladních konstrukcí, do komunikací a tak dále. Problém je se stavební sutí, cihla je nasákavá. Vymýšlíme různé úpravy pomocí nanotechnologií a patentů, abychom materiál mohli vracet jako plnivo do betonu. Recyklát jsme ve spolupráci s developerem využili na Šantovka Living i Envelopa Office Center, zatím do jednodušších betonů.

 

Spolupracujete tedy i na vývoji nových technologií s nějakým odborným pracovištěm?

V Brně funguje start-up, který celou technologii vyvinul. V Olomouci spolupracujeme s firmou Skanska Transbeton, kdy máme společně vývojový projekt. Postupně se snažíme stavební suť, která většinou končí na skládkách, nějakým způsobem využívat. Zatím je to bohužel v menší míře, ale snažíme se materiál co nejvíc využít. Přírodní zdroje zdražují, a kromě ekologického přístupu je zkrátka potřeba materiál recyklovat.

 

Areál na Velkomoravské byl mnoho let oficiálně opuštěný, různí lidé zde hledali útočiště nebo třeba prostor pro malování graffiti. Museli jste řešit nějaké problémy?

Před samotným zahájením demolice jsme dva měsíce věnovali opravám plotů a zabezpečení stavby. I z hlediska bezpečnosti je důležité, aby se tady squatteři nebo někdo jiný nepohyboval. Před zahájením demolice se objekt musí projít a překontrolovat, aby tam nikdo nebyl. Areál má šestnáct a půl hektaru, je opravdu náročné ho zabezpečit proti vniknutí osob.

 

Demolice je jeden z prvních kroků při vzniku nové městské čtvrti. Co to pro vás znamená?

Určitě je to pro nás prestižní zakázka. Zajímavé je to, že se jedná takřka o centrum Olomouce, co se týče demolic, je to jedna z největších prací, které jsme prováděli. Tak velký brownfield ve městské oblasti většinou nebývá zvykem.

vyšlo: Olomoucká drbna

Další aktuality