Reference

kategorie:

Bystrovany EAST PARK

zahájení: srpen 2021 dokončení: březen 2022

Předmětem stavby bylo zhotovení tělesa zemního valu včetně jeho odvodnění drenážním systémem, provedení obslužné polní komunikace a skrývky orničních a podorničních vrstev. Zemní val délky 1 000 m, výšky 6 m, šířky 25 m v patě o celkovém objemu 70 000 m3 zeminy, která se zapracovávala a hutnila po 30 cm vrstvách. Kubatura orničních a podorničních vrstev, kterou skrývaly dva dozery činí přes 20 000 m3.


Obdobné reference