Reference

kategorie:

Nová Envelopa

zahájení: listopad 2019 dokončení: duben 2020

Předmětem stavby bylo odtěžení 33 000 m3 zeminy. Vlastní výkopy probíhaly po jednotlivých úrovních v návaznosti na zajištění stavební jámy až do hloubky 10 m. Dočištění a dotěžení jámy bylo prováděno v nejvyšší možné míře pomocí vývozu nákladními automobily. V momentě, kdy už to nebylo technicky možné, jsme použili jeřáby a kontejnery, kterými se zemina svisle přemisťovala nahoru a následně odvážela nákladními automobily.


Obdobné reference