Reference

kategorie:

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

zahájení: listopad 2018 dokončení: listopad 2020

Předmětem stavby byla sanace území a provedení odkopu v objemu 8 000 m3. Dále návoz a hutnění polštáře z betonového recyklátu. Po dokončení sanace jsme spolu s ostatními pracemi začali práce na zemním tělese, kde jsme vytvořili násyp o objemu 55 000 m3 z vhodné zeminy. Násyp slouží k nájezdu na novou mostovou konstrukci. V rámci zemních prací jsme demolovali i drobné objekty.

Průběh realizace


Obdobné reference