Služby Demolice

Naše společnost se zaměřuje na demolice a bourání všech typů staveb. Díky kombinaci nejmodernější techniky, kvalitně proškoleného týmu odborníků a dlouholeté praxi zbouráme v podstatě cokoliv. Nabízíme rovněž ohleduplné a ekologické řešení problému s nevytříděným stavebním materiálem včetně jeho odstranění.

Vodorovné přemístění a uložení tohoto odpadu stojí nemalé peníze, proto se snažíme odpad vzniklý demolicí už v průběhu samotné demolice třídit. K demolici přistavujeme kontejnery na směsný odpad, který nelze recyklovat a vybourané materiály jako cihelná suť nebo beton zpracováváme přímo v místě demolice nebo v našem recyklačním středisku v Bystrovanech. Vždy klademe důraz na to, aby demolice proběhla v souladu s platnými zákony i předpisy, a hlavně s ohledem na bezpečnost osob a ochranu životního prostředí daného okolí.


Vybrané reference