Služby Dopravní stavby

Věnujeme se i výstavbě a opravám komunikací. Nabízíme služby na všech typech projektů, od drobných prací na obecních komunikacích včetně chodníků, cyklostezek, účelových komunikací, lesních či polních cest, až po kompletní výstavbu či opravu páteřních komunikaci – silnic I. – III. třídy i rychlostních komunikaci.

Vše včetně doprovodných činností – zemních prací, odvodnění, konstrukčních vrstev, protihlukových stěn, parkovišť i celkové technické infrastruktury inženýrských sítí a kanalizace.


Vybrané reference