Služby Zemní práce

Disponujeme kvalitní technikou určenou pro různé typy zemních prací, proto jsme schopni nabídnout realizaci zakázek různé náročnosti a můžeme být partnerem pro soukromé investory i stavební firmy. Velikost společnosti nám umožňuje věnovat se se stejnou kvalitou jednotlivci při řešení např. výstavby rodinného domu i velkým developerským projektům.

Technické zázemí je pro nás velmi důležité. Snažíme se neustále rozšiřovat a obnovovat strojový park tak, aby naše stroje byly co nejméně poruchové, měly nízké provozní náklady a pracovaly s ohledem na životní prostředí. Moderní technická vybavenost samozřejmě není zárukou správně provedené práce, a proto se zaměřujeme i na zkvalitnění obsluhy strojů. Naši strojníci a technici se účastní každý rok mnoha školení, jak správně pracovat se zemními stroji, využívat 3D měřící technologie.

Snažíme se, aby naší zaměstnanci pracovali co nejefektivněji a dokázali nastalé situace vždy odborně posoudit a navrhovat optimální řešení.


Vybrané reference